Obowiązek informacyjny

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Psychology & Business Marta Osuch z siedzibą w 01-991 Warszawa przy ul. Heroldów 19d/13 (adres e-mai: pb@martaosuch.com, Tel. +48 504 274 717).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO. Ponadto za odrębnie wyrażoną zgodą Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych, w tym oferty drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jednocześnie informujemy, że usprawiedliwionym interesem administratora danych w przetwarzaniu danych jest kontakt z Klientem.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.